Indlæs

Generelle betingelser

Generelle betingelser

for anpartsselskabet W. Visscher en Zoon B.V. (momsregistreringsnummer NL 0058.64.823.B01), [FB1] som driver forretning under navnet VisscherHolland B.V. og har hjemsted på adressen Korte Venen 7, 8331 TG Steenwijk, Holland.

Generelt

1. Disse generelle betingelser finder anvendelse på alle tilbud afgivet af VisscherHolland, herefter kaldet VH, på alle aftaler indgået af VH med kunder, ordregivere eller andre tredjeparter, herefter kaldet modparten, og på alle øvrige (rets)handler foretaget af VH.

2. VH udøver ingen aktiviteter og indgår ingen aftaler af nogen art og/eller af noget omfang, som er omfattet af modpartens generelle betingelser. Sådanne betingelser afvises til enhver tid.

3. Såfremt og i det omfang en modpart gør gældende, at der i et givet tilfælde er indgået aftaler, som afviger fra de generelle betingelser, skal modparten på anmodning fremlægge bevis herfor, hvilket kun er muligt på skrift (herved forstås, også i resten af disse generelle betingelser,  pr. e-mail). Modparten skal gøre sig klart, at VH's ledelse er de eneste, der har beføjelser til at indgå aftaler, som afviger fra de generelle betingelser.

Aftalens indgåelse 

4. Alle tilbud er uforpligtende, medmindre andet er aftalt skriftligt.

5. Mundtlige (herunder telefoniske) aftaler samt tilsagn fra VH's medarbejdere er kun bindende for VH, såfremt de er bekræftet skriftligt af VH. Bestemmelserne i artikel 3 finder fortsat fuld anvendelse.

6. Der er først indgået en aftale mellem VH og modparten, når 1) et tilbud er accepteret af modparten, 2) modparten har afgivet en ordre til VH ifølge den gængse praksis, 3) VH har påbegyndt opfyldelsen af aftaler indgået med modparten.

Klik her for at downloade de generelle betingelser i deres fulde ordlyd.